CYSD BEARING-ENGLAND CO.,LTD.

SKF 3205 Bearing

 

150x270x45 Bearing

SKF 3205 Bearing
SKF 3205 Bearing
91
74700 lbf
150 mm x 270 mm x 45 mm  CYSD 7230CDT angular contact ball bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm CYSD 7230CDT angular contact ball bearings
91
74700 lbf
150 mm x 270 mm x 45 mm  CYSD 7230CDB angular contact ball bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm CYSD 7230CDB angular contact ball bearings
38.9 mm
8 Nm
150 mm x 270 mm x 45 mm  NKE NJ230-E-MPA cylindrical roller bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm NKE NJ230-E-MPA cylindrical roller bearings
LSM140BX
High Temperature Pac
150 mm x 270 mm x 45 mm  NSK NU230EM cylindrical roller bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm NSK NU230EM cylindrical roller bearings
16.8 Nm
3.97 kg
150 mm x 270 mm x 45 mm  NKE NUP230-E-M6 cylindrical roller bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm NKE NUP230-E-M6 cylindrical roller bearings
Round flange shape
No
150 mm x 270 mm x 45 mm  NKE NU230-E-MPA cylindrical roller bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm NKE NU230-E-MPA cylindrical roller bearings
0.0744
3.2187 in
150 mm x 270 mm x 45 mm  Loyal NF230 cylindrical roller bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm Loyal NF230 cylindrical roller bearings
2 mm
CN
Next ▸
All Products Contact Now
Product Categories
150x270x45 Bearing
17x47x19 Bearing
20x47x14 Bearing
240x440x160 Bearing
25x47x12 Bearing
25x52x19.25 Bearing
30x55x32 Bearing
55x100x21 Bearing
6x10x3 Bearing
8x22x7 Bearing
Ceramic Bearing
22216 EK Bearing
SKF 3307 Bearing
62203 Bearing
SKF 7208 Bearing