CYSD BEARING-ENGLAND CO.,LTD.

SKF 3205 Bearing

 

150x270x45 Bearing

SKF 3205 Bearing
SKF 3205 Bearing
91
74700 lbf
150 mm x 270 mm x 45 mm  CYSD 7230CDT angular contact ball bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm CYSD 7230CDT angular contact ball bearings
91
74700 lbf
150 mm x 270 mm x 45 mm  CYSD 7230CDB angular contact ball bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm CYSD 7230CDB angular contact ball bearings
38.9 mm
8 Nm
150 mm x 270 mm x 45 mm  NKE NJ230-E-MPA cylindrical roller bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm NKE NJ230-E-MPA cylindrical roller bearings
LSM140BX
High Temperature Pac
150 mm x 270 mm x 45 mm  NSK NU230EM cylindrical roller bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm NSK NU230EM cylindrical roller bearings
16.8 Nm
3.97 kg
150 mm x 270 mm x 45 mm  NKE NUP230-E-M6 cylindrical roller bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm NKE NUP230-E-M6 cylindrical roller bearings
Round flange shape
No
150 mm x 270 mm x 45 mm  NKE NU230-E-MPA cylindrical roller bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm NKE NU230-E-MPA cylindrical roller bearings
0.0744
3.2187 in
150 mm x 270 mm x 45 mm  Loyal NF230 cylindrical roller bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm Loyal NF230 cylindrical roller bearings
2 mm
CN
Next ▸
All Products Contact Now
Product Categories
150x270x45 Bearing
17x47x19 Bearing
20x47x14 Bearing
240x440x160 Bearing
25x47x12 Bearing
25x52x19.25 Bearing
30x55x32 Bearing
55x100x21 Bearing
6x10x3 Bearing
8x22x7 Bearing
Ceramic Bearing